Star Wars

Sith Vs Jedi

2016-05-19 16:25 #0 av: [Morfalum]2

Jag är av övertygelsen att den mesta fiktionen, så inkluderat Star Wars, speglar verkligheten. Star Wars tar exempelvis upp konflikten mellan totalitära regimer, demokrater, våld och inbördeskrig. På ett mänskligt plan skildrar Star Wars hur människor tar ställning till det som egentligen är 'gott' eller 'rätt' (dvs. osjälviskhet, fred och omsorg för de svaga) och ibland frestas att göra det som är 'ont', 'fel' (själviskhet, våld, förakt för de svaga). 

Jediorden i Star Wars verkar ju vid första anblick vara de goda och de som upprätthåller det som är gott och riktigt. Men om man djupare funderar över vad Jedi förespråkar och vad deras värden betyder kan de verka aningen destruktiva då de vill förneka mycket som är mänskligt och som bygger vårt samhälle såsom känsla, passion, sexualitet och kärlek till de få man verkligen tycker om. Jedikoden verkar mest handla om att upplösa sig själv och att helt leva för andras skull och för det fridfulla och demokratiska samhället. Vad är det för fel med passion, ambition och att försöka skydda det som man själv håller för kärt, att konkurrera med andra och sedan stolt komma ut som segrare? Utan detta saknar vi viktiga byggstenar i vår upplevelse av världen och viktiga drivkrafter i vårt samhälle.   

Jag översätter Jedikoden som följer: 

Det finns inga känslor, endast frid. Det finns ingen ignorans, det finns kunskap. Det finns ingen passion, endast lugn. Det finns ingen död, kraften finns. 

Pratar vi om Sith som är de klassiskt onda i serien menar jag att det finns en betydligt sundare och och mer naturlig hållning:

Jag tolkar sithkoden som följer 

Fred är en lögn, det finns bara passion. Genom passion blir jag stark. Genom stryka får jag makt. Genom makten segrar jag. Genom seger bryter jag mig fri. Kraften gör mig fri. 

Det är sant att för eller senare uppstår konflikt mellan olika intressen. Oavsett om detta resulterar i väpnad konflikt eller mer pragmatiska lösningar så står människor, grupper och samhällen i konkurrens och drivs av ett egenintresse. Det är sant att passion och brinnande intresse på sikt gör en människa kunnig och kompetent (stark) om personen i fråga tillåts hänge sig åt sin ambition.Genom att högre merit eller kompetens få företräde till ett jobb, en högre lön, en affärsmöjlighet eller att vinna kärleken jag vill ha framför någon annan är väl inget annat än en slags seger, ett företräde framför andra människor i en värld där olika viljor konkurrerar om begränsad mängd resurser och möjligheter? 

Jag menar att sith-koden är naturlig och de flesta skulle känna igen sig i den. Medan Jedi koden är rent utsagt livsfientligt och skadlig. Inte ens jedi själv kan följa den. Den som är mest Jedi-lik i filmerna är nog Yoda min mening, som ständigt diplomatisk, handlar i allas intresse, osjälvisk och vis. Dock kan inte ens Yoda själv vara lugn och fri av djuriska känslor i alla lägen. Jag minns särskilt hans duell med Count Dooku i Episod II där han visar prov på aggressivitet och andra starka känslor. Och visst, skulle inte karaktärerna i filmerna visa på 'mänskliga' känslor skulle det nog vara svårt för oss att relatera till dem, vilket ytterligare styrker min teori.   

Vad tycker du? Vilken kod skulle vara enklast att följa och vilken är bäst att bygga ett verkligt samhälle på. Vad blir följderna av de olika synsätten? 


Källor: 

http://starwars.wikia.com/wiki/Jedi_Code/Legends

http://starwars.wikia.com/wiki/Code_of_the_Sith

Anmäl
2016-05-19 16:59 #1 av: Calcifer

Personligen tror jag att i verkliga livet är det inte möjligt att upprätthålla en livsstil enligt Jedi koden, däremot inte sagt att jag tror att vi istället följer motsatsen heller. Tror ett sunt samhälle kan existera genom en kombination av båda men inte extremt draget åt det ena eller det andra hållet.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2016-05-19 18:49 #2 av: [Morfalum]2

#1 Absolut, jag håller med dig. Gillar att ställa saker på sin spets hehe, 

Anmäl
2016-05-19 19:45 #3 av: Calcifer

#2 Inget fel med det, sånt skapar ofta väldigt intressanta diskussioner. :P

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2016-05-23 07:49 #4 av: AnnaMoonshadow

#0 Jag ser vad du menar med att jedikoden är omöjlig att uppnå. Jag som religionslärare ser dock koden som en etisk kod, ett riktmärke för hur den perfekta människan är. En etisk kod är något att träna sig inom och aspirera emot även om man aldrig kommer följa den perfekt. Tänk bara på att det i allmänhet är etiskt fel att ljuga, men ändå ljuger människor av olika anledningar, de vill passa in, de vill skydda sig själv eller någon annan eller så.  På samma sätt ser jag alltså att alla jedi strävar efter att leva bra medan sitherna å sin sida helt leds av egenkärlek och habegär och har lämnat alla etiska regler därhän... Generellt tror jag ett samhälle som leds av en gemensamt etik i längden gagnar samhällets alla invånare. Sithernas samhälle skulle bli en anarki med kaos och ojämlikhet som ledstjärnor Lipar

Vea <3 
[Sajtvärd på Japan.iFokus och Nintendo.ifokus och medarbetare på Sydkorea.ifokus]

"Money can't buy happiness, but they can buy marshmallows, which are kinda the same thing" <3 

Anmäl
2016-05-23 21:44 #5 av: [Morfalum]2

#0  Intressant! 

En etisk kod är något att träna sig inom och aspirera emot även om man aldrig kommer följa den perfekt. 

En kan absolut se det som ett riktmärke och något att sträva mot och visst kan man säkert vinna en del på vägen. Flera delar av koden är positiv såsom ett accepterande av död och lidande, en strävan efter visdom och insikt om sakers sanna natur och framförallt att inte låta sig styras av sina känslor och hålla kursen. 

Jag ser vad du menar med att jedikoden är omöjlig att uppnå. Jag som religionslärare ser dock koden som en etisk kod, ett riktmärke för hur den perfekta människan är.

Det finns å ena sidan poänger i att samhället bör styras av etiska principer och att det finns ett allmänt regelverk pga. ett behov av ett samhällskontrakt. Det betyder ju å andra sidan inte att det finns något giltigt i teorierna i sig. Vi behöver tänka etiskt för att upprätthålla ett fungerande samhälle. Men det finns inte mycket i traditionella etiska teorier som faktiskt har relevans i alla lägen och i synnerhet definieras inte den perfekta människan av hur moralisk den är utifrån etiska teorier, långt ifrån menar jag.  I realiteten styr might is right. Att själviskt slå sig fram, utnyttja tjuvknep, värna om sitt rykte, vara tillräckligt manipulativ (vilket alltid innefattar ett visst mått av oärlighet) för att vinna gehör och framförallt värna om det egna och vara girig. Och då talar jag om vad som faktiskt skapar reell makt och möjligheter i yrkesliv och inom politiken, inte hur man bör behandla nära och kära (då lär man sluta som en ganska tragisk person)

Varför måste den perfekta människan förneka sina böjelser? Jag har aldrig förstått det. På medeltiden hette det i Europa att en perfekt människa lever kyskt, med tålmodighet och måttfullhet. Idag heter det att man ska vara den perfekta medmänniskan, alltid vara där för de som är utsatta. Den perfekta människan skiljer sig från tid till tid och den perfekta människan definieras av den perfekta människorna själva (De som drar i trådarna, de som har makten) menar jag.

Tänk bara på att det i allmänhet är etiskt fel att ljuga, men ändå ljuger människor av olika anledningar, de vill passa in, de vill skydda sig själv eller någon annan eller så. 

Jag vet inte om jag tycker att man kan säga att ett visst handlande är allmänt etiskt fel såtillvida att man inte har en syn på etik som ett uttryck för någon slags objektiv etik som är allmängiltig, att det finns tidlösa värden, substanser som återkommer och som skulle vara grunden till existensen. Självklart kan man utifrån ett utilitaristiskt synsätt motivera en lögn om det gagnar fler, precis som en vit lögn borde kunna motiveras utifrån sinnelagsetik. 

På samma sätt ser jag alltså att alla jedi strävar efter att leva bra medan sitherna å sin sida helt leds av egenkärlek och habegär och har lämnat alla etiska regler därhän... Generellt tror jag ett samhälle som leds av en gemensamt etik i längden gagnar samhällets alla invånare. Sithernas samhälle skulle bli en anarki med kaos och ojämlikhet som ledstjärnor Lipar

Egenkärlek är grunden till en trygg tillvaro och en tro på sig själv, men jag förstår vad du menar, narcissism och destruktivt förminskande av andra människor lär aldrig vara positivt. Habegär är en stark drivkraft för att utveckla sig själv och att utveckla något man tror på  (kapital) Skrattar även om det finns begränsningar i vad alla människor faktiskt kan få med obegränsade resurser och en värld som håller på att gå under.  

Jag tror att Sithernas samhälle skulle ge förutsättningar för att åstadkomma mycket eller lite, där skulle råda konkurrens och en möjlighet att avancera och bli belönad därefter. Men det skulle också vara ett samhälle där många skulle behöva leva med rädsla, kanske även de som gjorde rätt för sig men inte tillhörde rätt samhällsskikt vilket inte skulle vara konstruktivt.   

Anmäl
2016-05-25 07:40 #6 av: AnnaMoonshadow

#5 haha det hela kanske ändå handlar om en diskussion kring om man ska se till samhället eller sig själv först? jag förstår vad du menar med "Jag tror att Sithernas samhälle skulle ge förutsättningar för att åstadkomma mycket eller lite, där skulle råda konkurrens och en möjlighet att avancera och bli belönad därefter." Det är ju ändå grunden för ett utvecklande samhälle det där med konkurrens. 

Men jag tror det är svårt att skapa ett bra samhälle om alla går efter sithernas kod (och visst, här kan man ju diskutera vad ett gott samhälle är).Men det jag menar är alltså att som du skriver kommer det i så fall finnas olika nivåer, de som lyckats arbeta sig till en maktposition och som har t.ex. mycket pengar och makt, och så de som  inte har lyckats. De som inte lyckats är ju de som kommer bli rädda för och trampade på av de som klättrat över dem när det gäller maktpositioner. Jag tycker inte att samhälle där en stor del av befolkningen lever i rädsla för vad de som har makt ska göra härnäst inte är ett bra och gott samhälle, även om det ser bra ut för de enskilda individerna som sitter där med sin makt och sina pengar och som uppnått sina mål. Lipar 

Vea <3 
[Sajtvärd på Japan.iFokus och Nintendo.ifokus och medarbetare på Sydkorea.ifokus]

"Money can't buy happiness, but they can buy marshmallows, which are kinda the same thing" <3 

Anmäl